Pomáháme neziskovým organizacím již 12 let

Výhoda absolutní kontroly nad vývojem pro omezený počet zákazníků, dlouholeté zkušeností přímo z terénu a specializace pouze na neziskový sektor: to dělá dnes z aplikace Péči o dárce ideální řešení pro střední a velké neziskové organizace. Agenda správy grantů je pak vhodná pro všechny typy nadací, které vypisují grantová řízení a chtějí proces digitalizovat.

Historie projektu a aplikace

Možná Vám tato situace bude povědomá: „Tým fundraisingu není vůbec spokojený se zahraničním softwarem, který má používat. Data o podporovatelých jsou uložena na postu místech a je nemožné je dobře využívat. Pokusy o zavedení jiných komerčních CRM řešení ztroskotávají na nemožnosti upravit funkce dle vlastních představ. Nemalé investice vedou jen k rozpačitým výsledkům.“

... takto to vypadalo v české Amnesty International v roce 2011. Pracovní skupina v podobě webmastera, členů aktivistického oddělení a kolegů pečujících o dárce, se v reakci na tuto situaci rozhodla vyvíjet vlastní specializovaný online software, což se ukázalo jako dlouhodobě finančně udržitelné řešení. V roce 2016 bylo již toto řešení natolik robustní, že mohlo být nasazeno u dalších organizací. Mohl se tak splnit sen původních tvůrců - využít zkušenosti a know-how a začít ho sdílet i s jinými nekonkurenčními organizacemi na českém trhu.

Na ladění funkcí a rozvoji aplikace se významně podíleli (jako vedoucí svých oddělení): David Kotora (Amnesty International), Gabriela Vondrušová (Amnesty International), Jiří Krupa (Amnesty International), Martin Balcar (Amnesty Interntional, Linka Bezpečí, ČCE), Šárka Houšková (Amnesty Interntional), Hynek Harvánek (Linka Bezpečí), Sámir Shannah (Arnika), Dominika Juhásová (Svoboda zvířat), Ondřej Hladík (Diakonie ČCE).

Vývoj v roce 2016 přešel pod společnost Bit Carvers s. r.o., kterou založil Petr Urbančík, dnes již dlouholetý člen týmu globálních digitálních řešení v Amnesty International.

Kdo aktuálně stojí za Péčí o dárce

Portrét - Petr Urbančík

Petr Urbančík

Vedení vývoje CRM Péče o dárce

petr@peceodarce.cz

Petr se od roku 2010 věnuje vývoji rozličných specializovaných systémů pro správu dárců, aktivistů a dalších typů komunit. Byl u zrodu CRM Péče o dárce v Amnesty International a později založil společnost, která se stará výhradně o zákazníky z neziskového a impakt sektoru a dodává jim řešení na míru, ovšem využitelných vždy napříč pobočkami. Možnost jednoduchého a levného sdílení know-how napříč organizacemi považuje za největší výhodu dobře připravených online aplikací.

Jeho odpovědností je vedení vývoje CRM Péče o dárce a koordinace dodávky funkcí na zakázku.

Portrét - Sámir Shanaáh

Sámir Shanaáh

Školení a ladění fundraisingových procesů

samir@peceodarce.cz

Sámir pracuje jako fundraiser již řadu let. Začínal v Amnesty International jako telefundraiser, kde se poprvé setkal s automatizovaným fundraisingem z pozice operátora konverzních a děkovacích kampaní a mohl prakticky porovnat kvality aplikce Péče o dárce s jinými systémy na trhu. Nyní pracuje ve stejné organizaci jako vedoucí fundraisingu.

Ve spolku Arnika vybudoval telefundraisingové oddělení a díky aplikaci Péče o dárce pomohl zvětšit kapacitu individuálního fundraisingu a posunul automatizaci v oddělení na vyšší úroveň, včetně napojení na PR oddělení. V České pirátské straně pomohl vybudovat celý individuální fundraising a správu firemních darů, napříč všemi aspekty: od technické přípravy online systémů, přes automatické procesy a telefundraising, po různé vychytávky v rámci péče o dárce.

Sámir je specialistou na použití CRM Péče o dárce. Součástí jeho aktivit jsou i obecná školení NNO na témata efektivního a moderního individuálního fundraisingu.

Portrét - Martin Balcar

Martin Balcar

Spolupracuje na strategickém plánování

martin@peceodarce.cz

Martin se věnuje fundraisingu přes 20 let (Nadace Divoké husy, Diakonie ČCE, Linka bezpečí, Amnesty International, Fórum dárců aj.) a sedm let Petrovi dával zpětnou vazbu z pozice vedoucího kampaní při vývoji fundraisingového a aktvistického modulu CRM Péče o dárce v Amnesty International. Následně modul úspěšně zaváděl na Lince bezpečí.

S Martinem můžete konzultovat vhodnost užití pro vaši organizaci.

Naše hodnoty

Aplikace Péče o dárce je poskytována pouze institucím spojeným s neziskovým sektorem nebo občanským iniciativám. Respektujeme dohody o výhradních licencích v případě zájmu více organizací o naše služby z jednoho sektoru.

Příjem z prodeje licencí je investován zpět do posouvání aplikace kupředu následujícím způsobem:

Údaje převzaty ze systému evidence požadavků a odpracovaných hodin.

Vývoj aplikace Péče o dárce a přidružené služby jsou financovány ze 100% našimi klienty. Nepobíráme žádné dotace a granty. Pokrytí nákladů na provoz aplikace u zákazníka pomocí grantů a dotací podléhá schvalovacímu procesu. Preferujeme, když si na sebe dokáže aplikace vydělat sama díky úspoře času a zefektivnění (nejen) konverzních procesů.

Svou práci milujeme více než 10 let.