Pomáháme neziskovým organizacím již 12 let

Výhoda absolutní kontroly nad vývojem pro omezený počet zákazníků, dlouholeté zkušeností přímo z terénu a specializace pouze na neziskový sektor: to dělá dnes z aplikace Péči o dárce ideální řešení pro střední a velké neziskové organizace. Agenda správy grantů je pak vhodná pro všechny typy nadací, které vypisují grantová řízení a chtějí proces digitalizovat.

Historie projektu a aplikace

Možná Vám tato situace bude povědomá: „Tým fundraisingu není vůbec spokojený se zahraničním softwarem, který má používat. Data o podporovatelých jsou uložena na postu místech a je nemožné je dobře využívat. Pokusy o zavedení jiných komerčních CRM řešení ztroskotávají na nemožnosti upravit funkce dle vlastních představ. Nemalé investice vedou jen k rozpačitým výsledkům.“

... takto to vypadalo v české Amnesty International v roce 2011. Pracovní skupina v podobě webmastera, členů aktivistického oddělení a kolegů pečujících o dárce, se v reakci na tuto situaci rozhodla vyvíjet vlastní specializovaný online software, což se ukázalo jako dlouhodobě finančně udržitelné řešení. V roce 2016 bylo již toto řešení natolik robustní, že mohlo být nasazeno u dalších organizací. Mohl se tak splnit sen původních tvůrců - využít zkušenosti a know-how a začít ho sdílet i s jinými nekonkurenčními organizacemi na českém trhu.

Na ladění funkcí a rozvoji aplikace se významně podíleli (jako vedoucí svých oddělení): David Kotora (Amnesty International), Gabriela Vondrušová (Amnesty International), Jiří Krupa (Amnesty International), Martin Balcar (Amnesty Interntional, Linka Bezpečí), Šárka Houšková (Amnesty Interntional), Hynek Harvánek (Linka Bezpečí), Sámir Shannah (Arnika).

Vývoj v roce 2016 přešel pod společnost Bit Carvers s. r.o., kterou založil Petr Urbančík, dnes již dlouholetý člen týmu globálních digitálních řešení v Amnesty International.

Kdo aktuálně stojí za Péčí o dárce

Portrét - Petr Urbančík

Petr Urbančík

Vedení vývoje CRM Péče o dárce

petr@peceodarce.cz

Petr se od roku 2010 věnuje vývoji rozličných specializovaných systémů pro správu dárců, aktivistů a dalších typů komunit. Byl u zrodu CRM Péče o dárce v Amnesty International a později založil společnost, která se stará výhradně o zákazníky z neziskového a impakt sektoru a dodává jim řešení na míru, ovšem využitelných vždy napříč pobočkami. Možnost jednoduchého a levného sdílení know-how napříč organizacemi považuje za největší výhodu dobře připravených online aplikací.

Jeho odpovědností je vedení vývoje CRM Péče o dárce a koordinace dodávky funkcí na zakázku.

Portrét - Sámir Shanaáh

Sámir Shanaáh

Školení a ladění fundraisingových procesů

samir@peceodarce.cz

Sámir pracuje jako fundraiser již řadu let. Začínal v Amnesty International jako telefundraiser, kde se poprvé setkal s automatizovaným fundraisingem z pozice operátora konverzních a děkovacích kampaní a mohl prakticky porovnat kvality aplikce Péče o dárce s jinými systémy na trhu. Nyní pracuje jako koordinátor individuálního fundraisingu v organizaci Arnika a v České pirátské straně.

Ve spolku Arnika vybudoval telefundraisingové oddělení a díky aplikaci Péče o dárce pomohl zvětšit kapacitu individuálního fundraisingu a posunul automatizaci v oddělení na vyšší úroveň, včetně napojení na PR oddělení. V České pirátské straně pomohl vybudovat celý individuální fundraising a správu firemních darů, napříč všemi aspekty: od technické přípravy online systémů, přes automatické procesy a telefundraising, po různé vychytávky v rámci péče o dárce.

Sámir je specialistou na použití CRM Péče o dárce. Součástí jeho aktivit jsou i obecná školení NNO na témata efektivního a moderního individuálního fundraisingu.

Portrét - Martin Balcar

Martin Balcar

Spolupracuje na strategickém plánování

martin@peceodarce.cz

Martin se věnuje fundraisingu přes 20 let (Nadace Divoké husy, Diakonie ČCE, Linka bezpečí, Amnesty International, Fórum dárců aj.) a sedm let Petrovi dával zpětnou vazbu z pozice vedoucího kampaní při vývoji fundraisingového a aktvistického modulu CRM Péče o dárce v Amnesty International. Následně modul úspěšně zaváděl na Lince bezpečí.

S Martinem můžete konzultovat vhodnost užití pro vaši organizaci.

Naše hodnoty

Aplikace Péče o dárce je poskytována pouze institucím spojeným s neziskovým sektorem nebo občanským iniciativám. Respektujeme dohody o výhradních licencích v případě zájmu více organizací o naše služby z jednoho sektoru.

Příjem z prodeje licencí je investován zpět do posouvání aplikace kupředu následujícím způsobem:

Údaje převzaty ze systému evidence požadavků a odpracovaných hodin.

Vývoj aplikace Péče o dárce a přidružené služby jsou financovány ze 100% našimi klienty. Nepobíráme žádné dotace a granty. Pokrytí nákladů na provoz aplikace u zákazníka pomocí grantů a dotací podléhá schvalovacímu procesu. Preferujeme, když si na sebe dokáže aplikace vydělat sama díky úspoře času a zefektivnění (nejen) konverzních procesů.

Svou práci milujeme více než 10 let.