CRM Péče o dárce - Cena a záruka

Služby jsou dostupné pro neziskové organizace, instituce a nadace všech velikostí - čím dříve si nastavíte procesy automaticky a bez tabukových souborů, tím menší problémy Vás později čekají při zvětšujcím se počtu dárců a při digitalizaci.

Cena navíc není závislá na počtu uživatelů nebo kontaktů. I když budete růst, cena se nezvýší, protože Váš úspěch neznamená více práce pro nás. Účtuje se pouze poplatek za využití vyššího objemu dat (týká se v praxi jen větších organizací, viz výpočet příplatku za objem dat).

Využívání aplikace Péče o dárce se platí měsíčně, s ad-hoc příplatky za služby účtované dle objemu (např. odeslané a přijaté SMS a za vyšší využití místa na data). Odesílání hromadných emailů je zpoplatněno dle toho, jak rychle potřebujete posílat emaily, pričemž rychlost od 3000 e-mailů je poskytováno zdarma.

Pro zavedení aplikace je obvykle nutné přesunout data, školení atp., což se platí Jednorázově na začátku používání aplikace.

Požadavky na zvláštní funkce, které nelze vyžít u jiných zákazníků (nelze je sdílet a rozpočítat tak cenu do podpory ostatních zákazníků) se platí v plné výši: 760 Kč bez DPH/hod.

Konzultantské služby nespojené přímo s aplikací Péče o dárce mají individuální ceny a je třeba nás kontaktovat pro zjištění kalkulace.


Ceník

Platný od 1.5.2023. Všechny ceny jsou bez DPH. Měsíční poplatky lze předplatit (v případě financování přes dotace/grant).

  Základní licence k užívání aplikace

Jedná se o základní měsíční paušál. Vybíráte si dle způsobu, jak chcete aplikaci využívat.

Verze aplikace Cena
Běžná verze aplikace
 • oprávnění na používání aplikace Péče o dárce, pro jakýkoliv počet poboček, včetně nároku na všechny budoucí aktualizace (seznam funkcí je součástí této nabídky), seznam funkcí je vystaven na adrese https://peceodarce.cz/funkce/seznam,
 • 1 hodina programování pro vypracovávání požadavků (v rámci každého měsíce),
 • 1 hodina zodpovídání jakýchkoliv dotazů a reportingu (v rámci každého měsíce),
 • přístup do elektronického Systému podpory pro zadávání a sledování požadavků a sledování fakturace,
 • hosting, denní záloha všech dat, umístění dat a aplikace v regionu Česko a 24/7 dozor nad technickým během aplikace pro zajištění 100% dostupnosti,
 • ochrana proti DDoS a podobným útokům, pravidelná aktualizace zabezpečení dat (dvoufázové ověření apod.),
 • newsletter o novinkách a změnách v aplikaci doručený klíčovým uživatelům,
 • identifikace neplatných kontaktů (odhalení dle neplatných, robotický nebo spam e-mailových adres, telefonů, kontaktů zadaných roboty),
 • kontrola nastavení domény pro bezproblémovou doručitelnost všech e-mailových zpráv,
 • pronájem českého telefonního čísla pro zasílání a příjem SMS,
 • pojištění pro případy nákladů na šetření a kompenzace incidentů úniku osobních dat do výše 1088000 Kč.

nebo:
1800 Kč/měsíc

Licenční příplatky pro větší organizace

Výše a nutnost těchto příplatků se řeší na úvodní schůzce online. Jedná se o více náklady spojené s nutností vyššího objemu podpory a analýzou vhodného nastavení pokročilých částí aplikace (účetní pravidla, maticová přístupová práva).

Položka Cena
Další jednotka (IČ)

Aplikace může segmentovat dary, potvrzení a smlouvy dle více IČ.

200 Kč/měsíc/IČ
Využívání dat více pobočkami (pokročilá uživatelská práva) a možnost redistribude aplikace uvnitř organizace jiným organizačním jednotkám a pobočkám Individuální cena/měsíc
Zrychlení rozesílání o +3000 e-mailů/den

Základní kapacita rychlosti 3000 e-mailů/den je poskytována zdarma.

650 Kč/měsíc

  Náklady za zavedení

Platí se jednorázově při nasazení aplikace ve Vaší organizaci. Při nasazení aplikace se snažíme postupovat salámovou metodou a přizpůsobit se přirozenému tempou adaptaci v týmech, i tak je ale během prvních týdnů nasazení vyřešeno to, co by bylo obtížné řešit později (účetní data, importy atp.). Náklady na zavedení jsou tedy jediným jednorázovým nákladem v rámci Péče o dárce, když nepočítáte případné funkce na zakázku.

Položka Cena
Úvodní školení na míru (povinná položka, poskytuje se vždy) Jednorázově 2500 Kč
Branding aplikace a zavedení šablon e-mailů vč. revize domény odesílatele na úspěšnou doručitelnost (povinná položka, poskytuje se vždy) Jednorázově 600 Kč
Napojení brány s možností platby kartou (přes GP webpay) Jednorázově 1800 Kč
Napojení e-shop Shoptet, Webnode, Prestashop, Woocommerce, e-shop s vlastním API Jednorázově 2200 Kč
Individuální školení pokročilých funkcí aplikace

Týká se: nastavení kampaní, vč. konzultace strategie online/TLF kampaní, modulu adopce, registrace akcí, elektronických podpisů a správy dokumentů. Týká se též analýzy a školení vlastních modulů na zakázku.

Jednorázově 850 Kč/hodina
Napojení na banky a brány mimo zmíněné výše (viz přehled) Zdarma
Asistence s přesunem dat z CSV/Excelů

Aplikace Péče o dárce disponuje možností vlastního importu, včetně doprovodné dokumentace jak soubory připravit. Asistenci využijete tehdy, když potřebujete strojově zpracovat soubory, které by bylo příliš náročné upravit ručně pomocí běžných tabulkových editorů.

460 Kč/hod.
Přesun dat z aplikace SalesForce

Kompletní převedení dat včetně příloh, úkolů, historie e-mailů a všech vlastních objektů.

Jednorázově od 4200 Kč až 8600 Kč*
Přesun dat ze RayNet

Kompletní převedení dat včetně příloh, úkolů, historie e-mailů a všech vlastních polí.

Jednorázově od 2800 Kč až 6500 Kč*
Umožnění zasílání e-mailů z další domény

Nastavení pro první doménu je ceně licence.

Jednorázově 550 Kč

* Závisí na počtu používaných objektů. Sjednejte si online úvodní schůzku, proklikáme si stávající aplikaci přes sdílenou obrazovku a pak se kalkulace upřesní.

  Provozní příplatky

Platí se navíc k měsíčnímu paušálu a závisí na tom, jak intenzivně aplikaci využíváte z hlediska dat a komunikace na kontakty.

Položka Cena
Platba za úložiště

Účtováno měsíčně za každý další započatý 1 GB použitého místa. První 1 GB místa je zdarma. Více podrobností zde.

220 Kč/každý 1GB/měsíc
Ochrana pomocí vícefaktorového ověření přihlášení uživatele (MFA)

Zvyšuje bezpečnost dat v aplikaci a je vhodné zakoupit v případě, že je to požadováno v rámci bezpečnostních standardů organizace nebo aplikace obsahuje větší množství osobních dat.

Účtováno měsíčně (nezávisí na počtu užvatelů využívající MFA).

100 Kč/měsíc
Odesílání hromadných SMS

Využijete jako alternativní kanál k hromadným e-mailům nebo jako doprovodný nástroj při TLF.

1,47 Kč/160 znaků (1 segment SMS)
Příjem odpovědi na SMS

Odpovědi SMS se zařazují zpět ke kontaktům a mohou chodit i v kopii jako e-mail na operátora, který odeslal původní zprávu.

0,82/SMS
Účast na průběžných školení pro všechny uživatele Zdarma (mimo minimální verzi)
Přístup k aktualizované dokumentaci Zdarma

  Další volitelné moduly pro specializované agendy

Platí se navíc k měsíčnímu paušálu v případě, že se rozhodnete digitalizovat i další specializované agendy organizace.

Položka Cena
Správa dokumentů a elektronických podpisů, vyjádření 25% navíc z měsíčního paušálu*
Obecná správa dokumentů a vyjádření (elektronické šanony) 50% navíc z měsíčního paušálu*
Adopce subjektů dárci zvířata, adopce na dálku, podpora projektů) 750 Kč/měsíc
Správa přihlášek na akce

Vybíráte z 2 režimů platby za služby:

paušálně 2400 Kč/měsíc
nebo 2400 Kč/akci

Online aukce Od 2900 Kč/aukce + příplatky dle velikosti aukce
Petice

S možností integrace do webových stránek.

350 Kč/měsíc
Napojení na data z aplikace Správa grantů (synchronizace žadatelů a stav žádostí) 2450 Kč/měsíc
Modul příjmu žádostí o granty (pakliže vyhlašujete výzvy/programy) a chcete digitalizovat agendu správy žádostí o granty Viz web produktu
Externí záloha na server organizace

Denní zálohy v rámci na straně poskytovatele jsou poskytovány jako standardní podpora.

850 Kč/jednorázově za úložiště
Funkce na přání 760 Kč/hod. programování
Přeškolení týmu Individuální cena

* z ceny za licence a příplatky pro větší organizace, kromě provozních příplatků a poplatků za další moduly.

Žádost o závaznou kakulaci

Pro kvalifikovaný odhad individuálních položek závislých na konkrténí organizaci si prosím sjednejte úvodní schůzku.

Podmínky a způsob zasmluvnění spolupráce

Zákazník podepisuje s dodavatelem rámcovou smlouvu o spolupráci při poskytování služeb v oblasti vývoje software, která obsahuje finální kalkulaci a dále smlouvu o zpracování osobních a citlivých dat. Obě smlouvy jsou připraveny v souladu s platnou legislativou pro Česko.

Výpovědní lhůta poskytování služeb (s výjimkou předplacených služeb) je 1 kalendářní měsíc.

Všechna Vaše data, která vložíte nebo prostřednictvím podpory požadujete vložit, a též data z nich odvozená (např. algoritmicky nebo agregací), zůstávají Vaším majetkem a máte kdykoliv právo na kompletní bezplatný přístup k nim (ve strojově čitelném formátu).

Všechny následné požadavky jsou řešeny formou číslovaného elektronického dodatku k původní rámcové smlouvě. Každý požadavek, práce nebo náklad, který není předem schválený zákazníkem, musí být schválen zákazníkem.

V případě změn podmínek nakládání s citlivými nebo osobními daty je smlouva o zpracování osobních a citlivých dat automaticky aktualizována elektronickým číslovaným dodatkem.

Více o podmínkách podpory...

Záruka

Aplikace a Péče o dárce a spojené služby jsou poskytovány po dobu trvání licence.

Dostupnost aplikace je přímo závislá na dostupnosti serveru, který podléhá dodavateli serverové infrastruktury (WEDOS Internet, a. s.). Z několikaletého monitoringu vyplývá, že výpadky služby poskytování serverů jsou maximálně v řádu minut za měsíc (obvykle zhoršená konektivita mezi návštěvníkem aplikace a serverem, nikoliv nedostupnost serveru). Nejkritičtější výpadky jsou spojené s údržbou infrastruktury, jsou hlášené dopředu a plánovány na pozdní noční hodiny tak, aby neovlivnily uživatele.

Dodavatel poskytuje záruku v době trvání licence na bezproblémový provoz aplikace a smluvených funkcí, která odpovídá definici: Aplikace se chová očekávaným a konzistentním způsobem a nemění chování, dokud to není požadováno ze strany zákazníka.