CRM Péče o dárce - Cena a záruka

Naše služby jsou ideální pro neziskové organizace, instituce a nadace všech velikostí - čím dříve si nastavíte procesy automaticky a bez tabukových souborů, tím menší problémy Vás později čekají při zvětšujcím se počtu dárců a při digitalizaci.

Cena navíc není závislá na počtu uživatelů, kontaktů nebo množství dat uložených v aplikaci. I když budete růst, cena se nezvýší, protože Váš úspěch neznamená více práce pro nás.

Využívání aplikace Péče o dárce se platí měsíčně, s příplatky za každou odeslanou/přijatou SMS (využíváte-li zasílání SMS). Odesílání hromadných emailů je zpoplatněno dle toho, jak rychle potřebujete posílat emaily.

Pro zavedení aplikace je obvykle nutné přesunout data, školení atp., což se platí jednorázově na začátku používání aplikace.

Požadavky na zvláštní funkce, které nelze vyžít u jiných zákazníků (nelze je sdílet a rozpočítat tak cenu do podpory ostatních zákazníků) se platí v plné výši: 760 Kč bez DPH/hod.

Konzultantské služby mají individuální ceny a je třeba nás kontaktovat pro zjištění kalkulace.


  Vypočtěte si přibližnou cenu za zavedení a provozování aplikace

Tato kalkulace vychází ze zkušeností dodání služeb a kalkulací pro naše stávající zákazníky. Výsledek je pouze orientační. Skutečná cena se může lišit hlavně u položky jednorázových výdajů, které se nastavují vždy individuálně dle situace. Obecně platí, že čím složitější jsou procesy v organizaci, tím je cena za zavedení vyšší. Měsíční cena licence je pak dána zejména předpokládanou náročností podpory.

Typy agend, které potřebujete pokrýt aplikací
Potvrzení o daru (jednorázově i pro pravidelné platby)
Správa darů, fundraising, telefundraising
Evidence komunikce a interakce s nedárci (obecné CRM)
Máte více poboček nebo více jak 2 IČ

Zašktněte, když máte více pracovních kolektivů, ve kterých se bude aplikace nasazovat (postupně nebo i v jeden čas), nebo když máte složitější organizační stukturu (každé oddělení má vlastní bankovní účty a dárce, dary mohou paralelně chodit od jednoho dárce na více oddělení).

Vypisujeme grantová řízení
Komunikační kanály

Tarify zasílání jsou vysvětleny zde.

Zašktněte v případě, že využíváte služby call-centra, které nemůže pracovat s aplikací Péče o dárce (lze nastavit přístup který vidí pouze volané kontakty a call-listy) e a vyžaduje data pouze formou souboru s tabulkou. Péče o dárce má vlastní nástroj pro pohodlné volání jak pro interní tak externí call centra.

Množství dat

Tyto informace jsou důležité pro hrubý odhad jednorázové ceny za zavedení aplikace, přesun dat apod.

za měsíc

Podmínky a způsob zasmluvnění spolupráce

Zákazník podepisuje s dodavatelem rámcovou smlouvu o spolupráci při poskytování služeb v oblasti vývoje software, která obsahuje finální kalkulaci a dále smlouvu o zpracování osobních a citlivých dat. Obě smlouvy jsou připraveny v souladu s platnou legislativou pro Česko.

Výpovědní lhůta poskytování služeb (s výjimkou předplacených služeb) je 1 kalendářní měsíc.

Všechna Vaše data, která vložíte nebo prostřednictvím podpory požadujete vložit, a též data z nich odvozená (např. algoritmicky nebo agregací), zůstávají Vaším majetkem a máte kdykoliv právo na kompletní bezplatný přístup k nim (ve strojově čitelném formátu).

Všechny následné požadavky jsou řešeny formou číslovaného elektronického dodatku k původní rámcové smlouvě. Každý požadavek, práce nebo náklad, který není předem schválený zákazníkem, musí být schválen zákazníkem.

V případě změn podmínek nakládání s citlivými nebo osobními daty je smlouva o zpracování osobních a citlivých dat automaticky aktualizována elektronickým číslovaným dodatkem.

Více o podmínkách podpory...

Záruka

Aplikace a Péče o dárce a spojené služby jsou poskytovány po dobu trvání licence.

Dostupnost aplikace je přímo závislá na dostupnosti serveru, který podléhá dodavateli serverové infrastruktury (WEDOS Internet, a. s.). Z několikaletého monitoringu vyplývá, že výpadky služby poskytování serverů jsou maximálně v řádu minut za měsíc (obvykle zhoršená konektivita mezi návštěvníkem aplikace a serverem, nikoliv nedostupnost serveru). Nejkritičtější výpadky jsou spojené s údržbou infrastruktury, jsou hlášené dopředu a plánovány na pozdní noční hodiny tak, aby neovlivnily uživatele.

Dodavatel poskytuje záruku v době trvání licence na bezproblémový provoz aplikace a smluvených funkcí, která odpovídá definici: Aplikace se chová očekávaným a konzistentním způsobem a nemění chování, dokud to není požadováno ze strany zákazníka.