o aplikaci


  Kompletní řešení pro personalizovanou komunikaci

Posílejte e-maily i SMS z aplikace Péče o dárce bez nutnosti platit další platformu nebo službu. Změňte zasílání hromadných e-mailů na přesně cílené komunikační cesty dle zdrojů, slíbení a zájmů Vašich kontaktů. Propojte PR s fundraisingem.

Snímek obrazovky aplikace

Profil dárce

Komunikace

Cesty (automatická komunikace)


Hromadné odesílání e-mailů

Disponujeme vlastním systém pro rozesílání hromadných e-mailů, který je placena na měsíční bázi na základě požadované kapacity zasílání (rychlosti zasílání).

Cena je závislá pouze rychlosti zasílání, nikoli počtu kontaktů nebo e-mailů. V praxi tedy můžete posílat na velký počet kontaktů levněji, akorát bude rozesílka déle trvat. Při dokoupení rozsílacích serverů se rychlost navýší.

Hromadné e-maily jsou monitorovány na doručitelnost pro nejvíce využívané e-mailové správce (Seznam, Gmail, Microsoft, Hotmail atp.).

Máte-li vlastní platformu na zasílání zpráv (SMTP, apod.), jsme schopni aplikaci na něj napojit. Jen se vyhýbáme napojení se systémy hromadné komunikace, které mají sídlo mimo EU.

Kapacitu lze kdykoliv navýšit za cenu 380 Kč/měsíc za kapacitu 5000 e-mailů denně.

V ceně se postaráme o správné nastavené Vašich domén, aby byly správně nastavené pro odesílání (SPF, DKIM, DMARC, return-path).


Pokračujte v prohlížení dalších funkcí aplikace Péče o dárce:

      Fundraising   CRM