o aplikaci


  Evidence kontaktů a aktivit napříč odděleními (CRM)

Aplikace Vám pomůže udělat pořádek ve všech kontaktech organizace, nejen dárcích, ale i o dobrovolnících a firmách. Přidávejte si ke kontaktům smlouvy, úkoly, poznámky, komunikaci a hlavně informace použitelné pro fundraisingovou segmentaci.

Snímek obrazovky aplikace
Snímek obrazovky aplikace

Evidence kontaktů a interakcí

Vytváření reportů kontaktů/firem

Formuláře


Pokračujte v prohlížení dalších funkcí aplikace Péče o dárce:

      Komunikace   Reporty