o aplikaci


Správa grantů

Aplikace Péče o dárce může být propojena s naším produktem Správa grantů, který pokrývá tyto agendy:

Aplikace běží na oddělené doméně, ovšem je schopna se propojit do Péči e dárce tak, že CRM funkce využijete i pro práci s úspěšnými i neúspěšnými žadateli.

Správa grantů nespadá do ceníku aplikace Péče o dárce, je třeba ji přikoupit zvlášť.

Více informací naleznete na webu https://spravagrantu.cz.