o aplikaci


Porovnání se Salesforce CRM

Hodně organizací se na nás obrací s dotazem, jak se liší obchodní Salesforce CRM od naší aplikace Péče o dárce. Tento článek Vám usnadní porozumět rozdílům mezi oběma systémy a pomůže doporučit, které řešení je v jakých případech praktičtější.

Protože v rámci služeb poskytujeme kromě vlastní specializované aplikace i údržbu a revizi Salesforce instalací, máme přehled o tom, co současné i budoucí uživatele Salesforce může potkat, když se rozhodnou používat jej pro správu kontaktů, fundraising nebo evidenci grantů.

Našim zákazníkům, kteří Salesforce úspěšně používají, pomáháme auditovat práci jejich dodavatelů a též zajišťujeme integrace se systémy na podporu fundraisingu, grantů a pomáháme s implementací částí, které nelze elegantně vyřešit rozšířením Salesforce.

Nad čím se zamyslet před rozhodnutím o zavedení Salesforce:

Nejdůležitější je vlastní zkušenost

Popis je pěkný, ale nic nenahradí možnost si vyzkoušet řešení na vlastní kůži.

Dobrá konzultanstká firma Vám pomůže se získáním pro Salesforce licence zdarma. Poptejte též nainstalování všech potřebných rozšíření nutných pro vedení fundraisingu, automatických kampaní, zasílání hromadných zpráv, protože základní verze Salesforce má jen CRM část. Zkušební instalace by měla obsahovat i ukázková data a jednoduchou možnost ihned importovat/napojit vlastní zdroje dat, aby bylo možno realisticky odhadnout jak dlouho bude trvat migrace Vašich stávajících dat.

Nezapomeňte se zeptat jiných organizací na zkušenost s konzultantskou firmou, kterou oslovujete.

Porovnejte si Salesforce s naší aplikací Péčí o dárce: přístup do plně vybavené ukázkové verze aplikace od nás získáte do 5 pracovních dnů po orientační schůzce.

Jak je složité přejít z aplikace Salesforce na Péči o dárce?

Nemálo našich zákazníků přešlo z řešení Salesforce na Péči o dárce, aby tak rozšířilo své CRM o funkce pro fundraising nebo snížilo náklady. Máme s tímto postupem zkušenosti a dokážeme zachovat všechna data, která jste doposud evidovali v Salesforce.

Migrace data nezabere více jak 2 měsíce. Cena za migraci dat je sice vždy individuálně oceňovaná, kterou byste platili za všechny služby spojené se Salesforce po dobu 3 měsíců

Podrobné porovnání aplikace Péče o dárce se Salesforce:

Téma
Základní filozofie produktu
V aplikaci Péče o dárce:

Péče o dárce je specializované řešení obsahující vzájemně propojené evidence pro práci s kontakty, firmami, komunikaci, nástroje pro fundraising, automatizaci, správu petic, akcí, grantů.

Není třeba nic doinstalovávat nebo se obracet na další dodavatele nebo konzultanty. Funkce si prostě pomocí zaškrtávátek zapnete nebo vypnete a případně sami nastavíte.

S nastavením aplikace Vám pomáhá stejná firma, který aplikaci vytváří a může ji tak kdykoliv upravit.

V aplikaci Salesforce:

V základní verzi (zdarma) je k dispozici pouze evidence kontaktů a obchodních příležitostí (protože Salesforce je nástroj na podporu prodeje). O další funkce musíte požádat konzultanta nebo integrátora, který Vám navrhne jaké (často placené) balíčky/rozšíření si doinstalovat a pomůže s jejich zavedením.

Protože přídavné funkce spravují různí dodavatelé, nejsou často dobře vzájemně propojené. Moduly generování potvrzení, smluv, správy elektronických podpisů si musíte nechat naprogramovat.

Nastavení a rozšiřování Salesforce vlastními silami je technicky poměrně náročné. Dostatečně kvalifikovaných pracovníků je nedostatek, což se odráží i na výši hodinové sazby - rozhodně Vám nebude stačit jedno školení nebo kurz.

Nastavení agend na klíč
V aplikaci Péče o dárce:

Spousta agend, které nespadají pod fundraising nebo CRM je již k dispozici (petice, správa akcí a účastí, webové formuláře, generování smluv, rozdělování/hodnocení grantů). Drtivá většina organizací tak v aplikaci najde vše, co potřebuje - bez nutnosti něco upravovat.

Je možné vytvářet funkce na zakázku. Hodinová sazba pro nové funkce se pohybuje 760 Kč/hod. Tato sazba je uvedena vždy ve smlouvě. Mnoho cizích aplikací (hromadné emaily, SMS centrum, platební brána, telecentrum, webové formuláře) mohou být po zavedení aplikace vypnuty, protože máte tyto funkce v ceně a v jednotném prostředí Péče o dárce.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce je ideálním řešením pro implementaci vlastních specifických procesů, když máte k dispozici spolehlivého konzultanta nebo integrátora. Náklady na něj odpovídají nutné kvalifikaci administrátorů Salesforce a mohou jít do tisíců Kč za hodinu práce.

Musíte počítat s limity platformy Salesforce a standardizovaným uživatelským prostředím, jehož základy nelze příliš měnit.

Cena
V aplikaci Péče o dárce:

V rámci jedné ceny máte přístup ke všem funkcím, cena se pohybuje od 1200 Kč/měsíc do 4000 Kč/měsíc (záleží na složitosti organizační struktury).

Počáteční zavedení aplikace se platí navíc a jednorázově. Hradí práci nutnou pro pomoc s migrací dat a školení. Částka za zavedení zpravidla nepřevažuje trojnásobek měsíčního paušálu.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce poskytuje licence zdarma pro správu kontaktů (CRM) a bez jakékoliv podpory a též Nonprofit Starter Pack, který je ale v českém prostředí takřka nepoužitelný. Za každé rozšíření oproti běžným CRM funkcím (např. evidence darů, napojení, automatizace) si zaplatíte zvlášť a musí je někdo ručně nakonfigurovat. Počítejte též s poplatkem za software pro kvalitní hromadné emaily a školení.

Nejlevnější měsíční náklad na provozování řešení zahrnující v Salesforce i fundraisingové procesy se pohybuje od 2000 Kč bez DPH/měsíc (bez školení, zavedení).

Limit počtu uživatelů
V aplikaci Péče o dárce:

Není žádný limit na počet uživatelů aplikace, cena se nenavyšuje s větším počtem uživatelům. Není tak problém pozvat do aplikace třeba i externí operátory telefundraisingu nebo správní radu pro transparentní náhled na finanční data.

V aplikaci Salesforce:

Licence zdarma má limit na 10 uživatelů (z čehož některé účty bude využívat i Vaše konzultantská firma). Pakliže jste malá organizace, není to problém.

Cena za každého dalšího uživatele je přibližně 200 Kč bez DPH/měsíc/uživatel.

Díky limitu se často setkáváme u organizací s tím, že musí sdílíte uživatelské účty, čímž se následně vyřadí třeba reporting na úrovni jednotlivých zaměstnanců.

Čeština a lokalizace
V aplikaci Péče o dárce:

Uživatelské rozhraní je v češtině. Profil dárce a další veřejné stránky podporují více jazyků dle potřeb Vašich klientů a dárců.

Aplikace sama čistí formáty tel. čísel, je napojena na ARES, skloňuje jména v oslovení. Není problém v kódování české diakritiky při importu/exportu.

Překlady a slovník aplikace si můžete sami jednoduše měnit pro případ, že máte jinou terminologii.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce je Americká firma, proto kromě základního uživatelského rozhraní v češtině nepodporuje žádná místní specifika. Musíte se spolehnout na rozšíření třetích stran, které vám pomůže nainstalovat váš konzultant, ovšem tím, že se často jedná o produkty jiných firem, není na ně poskytována stejná podpora nebo záruka jako na vaší konfiguraci Salesforce a mohou být dodatečně placené.

Pokročilé nastavení (administrace uživatelů, instalace rozšíření) je v současné době v angličtině a v rozhraní "classic" (starší rozhraní Salesforce).

Rychlost nasazení/implementace
V aplikaci Péče o dárce:

Péče o dárce je funkční produkt který nepotřebuje konzultantskou firmu nebo dodatečnou implementaci. Protože ukázková verze je již nahrubo přednastavena pro potřeby Vaší organizace (branding, typy napojení), je po podpisu smlouvy velmi snadné začít ihned plnit aplikaci daty (banky, platební brány, import a vyčištění dat) a plně ji využívat pro evidenci kontaktů (CRM).

Klíčový kontakt (který na vaší straně "ví o aplikaci vše") je schopný dále školit pobočky nebo ostatní pracovníky do 3 měsíců od spuštění aplikace.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce je nutné pro každou organizaci nastavit "od nuly". Tedy čas, od kterého můžete začít instalaci používat velmi záleží na kvalitě konzultanta, který je vám přidělen integrační firmou nebo kterého dokážete najmout.

Vypínat a zapínat funkce v SalesForce není trivilání - počítejte s nutnou asistencí technika a řešením instalace balíčků. Někteří naši zákazníci se na nás obrátili i po desítkách měsíců neúspěšného zavádění Salesforce (špatné napojení na datové zdroje, složitá školení, nevůle zaměstnanců aplikaci používat...).

Reference
V aplikaci Péče o dárce:

Seznam organizací a další detaily o využívání aplikaci jsou automaticky aktualizovány na stránce našich referencí.

Žádný z našich zákazníků se za dobu existence aplikace nerozhodl přejít na jiné řešení, což nás nesmírně těší. Rádi doporučujeme ale jiná CRM řešení v případě, kdy nároky nebo způsob užití více odpovídá těmto nástrojům (např. výborné CRM řešení RAYNET).

V aplikaci Salesforce:

Spol. Salesforce reference ohledně úspěšnosti využití své aplikace v českém regionu neposkytuje. Reference českých konzultantských společností ohledně nastavení SaleForce pro zákazníky z neziskového sektoru jsou sporadické (jen mizivé procento s intalací je z důvodu nízké úspěšnosti adopce týmy publikováno) a bohužel často i obestřeny tajemstvím ohledně rozpočtu.

Potvrzení o daru a profil dárce
V aplikaci Péče o dárce:

Potvrzení o daru můžete generovat ihned co jsou naimportovány platby. Aplikace umožňuje generovat potvrzení čtyřmi způsoby: manuálně (Vámi na profilu kontaktu); přes odkaz v e-mailu (zaslaný dárci); kdykoliv na profilu podporovatele (dárcem); přes formulář na Vašem webu. Po provedení daru si dárce sám vygeneruje potvrzení o daru a aplikace ho vyzve v případě nutnosti doplnit nebo opravit údaje.

V aplikaci Salesforce:

V případě použití českého balíčku CRM pro neziskovky (F-pack) může být generování provedeno na profilu dárce nebo přiloženo jako PDF k hromadnému emailu. Změny a korekce musí být provedeny Vámi v Salesforce a pak musíte manuálně vygenerovat a zaslat nové potvrzení dárci. Pro funkci "Profil dárce" neexistuje v SalesForce zatím žádné rozšíření.

GPDR a zabezpečení dat
V aplikaci Péče o dárce:

Aplikace je vyvíjena českou firmou, českými programátory a běží na českých serverech. Ve smlouvě je též stanoveno, že všechna data jsou ve Vašem vlastnictví. Data nepředáváte nikomu jinému než provozovateli aplikace, který též vykonává podporu. Aplikace běží na adrese dle vašeho výběru (na vaší doméně). Veškeré procesy (i z hlediska dárce, kontaktu) jsou v souladu s pravidly GDPR.

Provozovatel Péče o dárce je pojištěn pro řešení případů incidentů ohledně zpracování osobních dat na částku 40 000 EUR.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce vyrábí Americká firma a musíte implicitně zažádat o umístění dat v regionu EU (bez možnosti upřesnění lokace). Vaše data vidí a může manipulovat jak konzultantská firma, tak dodavatelé dalších rozšíření, které pro práci potřebujete (např. pro hromadné emaily, fundraising).

Systém smluv je tedy velmi komplikovaný, nelze jednoduše kontrolovat toky dat ve všech balíčcích, kterými si systém musíte vybavit, aby měl smysl.

Vaše instalace Salesforce vždy poběží na zahraniční doméně něco.my.salesforce.com.

Platební brána a platby na účty
V aplikaci Péče o dárce:

Kromě napojení napojení Darujme.cz a všech českých bank (pomocí API, nebo zprávách o příchozích platbách) obsahuje aplikace vlastní platební bránu (Global Payments Europe), kterou můžete využívat podobně jako Darujme.cz, ovšem s větší kontrolou. Vlastní platební brána umožňuje třeba i firemní sbírky.

Administrace napojení je provedena přímo Vámi dle návodu v aplikaci a klidně hned první den po spuštění aplikace. Není třeba žádná technická asistence.

Platby přes trvalý příkaz nejsou problém, dokážete nastavit pravidla přiřazení na interní projekty dle varibilních symbolů, cíllových č.ú., systém dokáže správně platby párovat ke kontaktům i konverzím.

V rámci migrace dat se importujue veškerá historie na účtech i v platebnch branách.

V aplikaci Salesforce:

Musíte požádat konzultanta o napojení na platební bránu Darujme.cz a bankovní účty (např. rozšíření CRM pro neziskovky), protože neexistuje administrace nebo monitoring napojení.

Individuální pravidla pro automatické přiřazování plateb na účetní projekty, kategorie darů je třeba v Salesforce naprogramovat. Salesforce také neumí přiřazovat platby ke kampaním v případě, že dárce nezadá přesně svůj VS. Kvůli limitům na množství dat je často obtížné importovat historická data za delší období.

Zkušební verze
V aplikaci Péče o dárce:

Do 5 pracovních dnů od úvodního hovoru dostáváte přístupy do plně vybavené ukázkové verze zdarma bez nutnosti podpisu smlouvy. Ukázková verze obsahuje již Vaší grafiku, je lehce prezentovatelná i vedení. také jsou do ní nahrána anonymizovaná data z realých provozů odpovídající Vaší struktuře (počty poboček, aap.)

Na požádání jsme schopni (oproti podpisu smlouvy o zachování mlčenlivosti a zpracování dat) zkušební verzi opatřit vašimi skutečnými daty.

V aplikaci Salesforce:

SF poskytuje 30 denní zkušební verzi Enterprise Edition, následně lze pak přes licenční řízení v centrále Salesforce požádat o plnou verzi zdarma. Tato verze Salesforce však není nijak přednastavená - uvidíte to samé jako když si o SF zažádá prodejce krbových kamen "od vedle". Aktivace náhledu na další rozšíření záleží na konzultantské firmě, které bude instalace balíčku do SF nějakou dobu trvat a často msí být podloženy již kontraktem.

Hromadné e-maily/SMS
V aplikaci Péče o dárce:

Vzhled e-mailů je již ve zkušební verzi upraven dle pravidel vizuálu vaší organizace. Editor všech e-mailů tak obsahuje vše barvy i designové prvky, na které jste zvyklí. Též automaticky i fotografii nebo podpis odesílatelů v patičce.

Protože aplikace obsahuje jak pokročilou automatizaci tak hromadné emaily/SMS, nemusíte platit paralelně za používání služeb jako jsou MailChimp, SmartEmailing nebo Ecomail. Přímo v aplikaci se evidují otevření e-mailů a další statistiky a můžete s těmito informacemi pracovat ve reportech a kampaních. Není limit na množství zasílaných hromadných emailů.

Stejně jednoduché jako posílání emailů můžete od prvního dne posílat/přijímat SMS (z českého čísla).

V aplikaci Salesforce:

Odesílat hromadné zprávy ze Salesforce lze, je však limitováno na maximálně 5000 emailů za den.

Vzhled e-mailů Vám musí připravit konzultant nebo programátor. V případě, že potřebujete rozšířené informace jako čtenost nebo posíláte více emailů, musíte využít služeb třetí strany, které jsou placeny zvlášť. Napojení má však omezení - například nelze aktualizovat listy dle seznamů v Salesforce, ale lze pouze jednorázově importovat atp. Informace o čtenosti musíte manuálně importovat zpět do Salesforce.

Zasílání SMS je možné pouze přes prostřednictvím dalšího partnera, u kterého si musíte napojení na Salesforce domluvit a též si vyřešit nastavení domény pro doručitelnost.

Školení
V aplikaci Péče o dárce:

Základní školení pro klíčové uživatele je v termínu dle vašeho výběru provedeno v ceně do 3000 Kč. Dostanete též dokumentaci a nahrávky školení. Cílem je, abyste mohli co nejdříve začít školit vlastní pracovníky.

Pomůžeme Vám též s oslovením specialisty přímo z neziskového sektoru pro školení telefundraisingu, automatizace kampaní nebo firemního fundraisingu, který již má dlouhou zkušenost s použitím Péče o dárce v praxi.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce neobsahuje dokumentaci v češtině a komunita českých uživatelů Salesforce je spíše v komerční sféře nežli v neziskovém sektoru.

Můžete se sami zdarma vzdělávat v rámci trailhead kurzů, které ale nepokrývají témata rozšíření jako je CRM pro neziskovky (jsou užitečné pouze pro obecné porozumění Salesforce jako platformě). Konzultantské firmy nabízejí separátně placená školení formou webinářů v omezených termínech.

Podpora
V aplikaci Péče o dárce:

Snažíme se od počátku práce s aplikací v co největší míře vytvořit autonomii vaší organizace a klíčových pracovníků na externí podpoře.

Každá otázka je tedy pro nás zamyšlení nad tím, jak aplikaci vylepšit.

S podporou se spojujete online a v rámci měsíčního paušálu (v ceně) je nelimitovaný počet zodpovězených otázek. Na jakékoliv otázky je odpovězeno do druhého dne, hlášení chyb je řešeno ihned. Je možné si sjednávat 1:1 online schůzky s podporou.

Statistiky podpory je možno vidět na přehledu stavu našich služeb.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce rámci licence zdarma neposkytuje žádnou aktivní podporu.

Musíte si platit zvlášť konzultantskou firmu (určitá forma podpory by měla být v rámci měsíčního paušálu). Vždy si prověřte s kým spolupracujete, často lze narazit na nezkušeného začátečníka, který se chce v rámci neziskového sektoru práci se Salesforce teprve naučit.

Možnost upravit aplikaci na počkání je pro podporu nemožné, protože nelze zasahovat do kódu Salesforce.

Import dat a deduplikace
V aplikaci Péče o dárce:

Do systému můžete importovat v CSV formátu jakákoliv strukturovaná data ohledně kontaktů, přiřazení k sítím, tématům. K obsluze importu nepotřebujete školení, jedná se o velmi intuitivní nástroj.

Import plateb je prováděn vždy automaticky přímo ze zdrojů (platební brána, banka). Průvodce importem si poradí s různým kódováním, formátem, nastavením sloupců.

Importovaná data prochází normalizací (sjednocen fomátu adres, telefonů atp.) a deduplikací.

Neplatné nebo spamové e-mailové adresy se automaticky mažou, o možných úpravách v překlepech jste aplikací informováni.

V aplikaci Salesforce:

Omezený počet řádků z CSV je možné importovat, pro pokročilejší importy je třeba použít speciální nástroje (v angličtině), které si nainstalujete jako další aplikaci na počítač.

Deduplikace a sjednocení formátů může provádět speciální rozšíření, které Vám pomůže zavést konzultantská firma. Z našich zkušeností je ale problém tato rozšíření "naučit" pravidla ohledně duplicit čísel účtů, rozeznávat české formáty čísel telefonů, takže se v Salesforce obecně těžko brání duplicitám dat.

Nedoručenky e-mailů Salesforce statisticky zpracovává.

Uživatelská práva rozdělení přístupů do poboček
V aplikaci Péče o dárce:

Je k dispozici velmi detailní nastavení uživatelských práv rozdělených dle agend neziskových organizací (např. správa napojení a bank, možnost párování plateb, vyřizování potvrzení, smluv, příprava hromadných emailů, odesílání hromadných emailů apod.).

Je možné vypnout části aplikace tak, aby uživatele nepletly, když je nevyužije. Je podporováno více poboček (IČ) jak v rámci účetního členění darů, tak po z hlediska přístupů k datům (kdo co vidí).

V aplikaci Salesforce:

Základní nastavení pro viditelnost funkcí funguje pouze pro základní funkce CRM, nikoliv pro nástroje pro fundraising.

Jsou však detailně podporována rozdílná práva pro přístup k záznamů, ovšem musíte si je nakonfigurovat. Hierarchie poboček (IČ) v rámci Vaší organizace nemusí být v rámci licence zdarma proveditelná z důvodu limitu 10 uživatelů. Nastavení viditelnosti darů nebo kontaktů na úrovni poboček je velmi pokročilá funkce.

Webové formuláře
V aplikaci Péče o dárce:

Aplikace podporuje přípravu formulářů pro sběr dat na webu. Vkládaná data jsou chráněna proti duplicitě, lze vytvářet formuláře přidávající údaje o aktivitách, peticích, registrace na akce, do skupin atp.

V aplikaci Salesforce:

Aplikace podporuje vygenerování formulářů pro sběr dat na webu, včetně online chatu.

Často se stává, že formuláře jsou v Salesforce zavedeny pro záznamy "příležitost" nebo "lead" a dochází k duplicitě. Chyb9 integrace přímo se záznamy slíbení daru.

Volací brána
V aplikaci Péče o dárce:

Telefundraising může být běžnou součástí i nejjednodušší automatizace (poděkování, obnovení, platby v prodlení) a pro zavedení tohoto procesu nepotřebujete zdlouhavá školení.

Volací brána je jednoduchá na ovládání a již podporuje standardní konverzní i nekonverzní skripty.

Volání je přirozeným rozšířením emailové/SMS automatizace kampaní, není třeba instalovat žádný další rozšíření pro využívání volacího centra, je k dispozici od prvního dne využívání aplikace.

V aplikaci Salesforce:

Integrace telefundraising je velmi komplexní funkce a není obsahem žádné z aktuálně dostupných rozšíření - musí být naprogramováno speciálně pro vás.

Salesforce nepodporuje jednoduché nastavení uživatelských práv, aby bylo možné aplikaci využívat externím operátorem volání - obvykle se tedy stejně řeší volání přes export a zpětný import dat.

Reporting
V aplikaci Péče o dárce:

Můžete vytvářet vlastní reporty pomocí zadávání podmínek a výběru typů zobrazení.

Pro některé specifické agendy (čtenost emailů, výsledky konverzí, sledování výkonů telefundraisingu, sledování odhlášení z newsletterů atpf.) jsou připravené speciální reporty, které by bylo obtížné vytvořit manuálně.

V aplikaci Salesforce:

Můžete vytvářet vlastní reporty i používat přednastavené obchodní reporty, ovšem Salesforce Vám bude nabízet i spoustu informací (objektů, polí), které nepotřebujete a je tak složitější se při přípravě reportů v aplikaci orientovat.

Reportovací nástroje jsou velmi detailní a elegantní, když víte, kam kliknout. Zdrojová data ovšem nemusí díky malé kontrole duplicit a čištění odpovídat realitě.

Automatizace procesů
V aplikaci Péče o dárce:

Zasílání komunikace na základě příchozích plateb, změn stavů slíbení, prodlení nebo stavu kontaktu je možné provést pomocí kampaní.

Jednotlivé kroky kampaně mohou obsahovat odesílání e-mailů/SMS, změnu příznaků, zařazení do centra volání nebo odeslání pošty, větvení, rozhodování apod. Zařazování kontaktů do kampaní může být manuální nebo i automatické na základě podmínek (např. slíbil ale nezaplatil platbu do X dní apod.).

Aplikace získáváte již se 3 přednastavenými kampaněmi (obnovení platby, slíbení bez platby a poděkování z první platbu), u kterých si jen doladit obsahy emailů a můžete je hned používat.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce podporuje automatizaci velmi dobře, ale musí s ní pomoci zkušený konzultant nebo přímo APEX programátor.

Vestavěný nástroj Salesforce Kampaně není vhodný pro účely fundraisingu (je příliš jednoduchý a jednorázový). Zároveň nepodporuje přednastavené možnosti práce s přísliby a je nutné tyto propojení (automatizované plnění kampaní pomocí reportů) nakonfigurovat individuálně pro každou instalaci, pomocí nástroj jako APEX nebo Flows.

Kroky kampaní neumí vygenerovat vlastní platební údaje pro každého z účastníka kampaně, proto je nutnost připravovat landing pages nebo vytvářet nové a nové kampaně v Darujme.cz pro sledování úspěšnosti.

Vestavěného nástroje Salesforce Kampaně nejsou napojeny na centrum volání a nelze ho proto využít pro automatizovaný telefundraising.

Společenská odpovědnost
V aplikaci Péče o dárce:

Poplatky za péči o dárce jdou minimálně z 50% zpět do vývoje aktualizací a nových funkcí, které jsou sdílené napříč našimi zákazníky.

Investice se tak vrací přímo neziskovému sektoru a díky filozofii sdílení nákladů na vývoj funkcí je možné držet cenu práce na úrvni dosažitelné po neziskové organizace, bez rizika zaměstnávání nekvalifikovaných dobrovolníků.

Zároveň používáte a podporujete aplikaci používanou jen v neziskovém sektoru.

V aplikaci Salesforce:

Salesforce se zavázal poskytovat 1% z příjmu, času a licencí pro dobročinné účely. Díky tomu můžete čerpat licenci pro 10 uživatelů zdarma, protože je financována prodejem komerčních licencí.

Architektura platformy Salesforce neumožňuje jednoduše kopírovat nastavení a sdílet know-how a práci využít i u dalších organizací. Proto je také práce odborníků na Salesforce tak drahá.

Zobrazit další podrobnější témata porovnání...

Tento článek je průběžně aktualizován dle stavu Salesforce. Poslední aktualizace provedena: 5.4.2024.


Zobrazit naše klienty, kteří přešli k Péči o dárce ze systému SalesForce...

Salesforce je ochranná známka spol. salesforce.com, inc.